UDGANGSKONTROL

Diskret intern kontrol

TVA Vagts udgangskontrol har til formål at afdække og forhindre intern svindel. Udgangskontrol er en uanmeldt kontrol, der på vilkårlige tidspunkter kontrollerer medarbejderne, når de forlader området.

Vi ved, at det kan være vanskeligt at kontrollere sine medarbejdere uden at skabe utryghed og antyde, at man ikke stoler på sine ansatte. TVA Vagt vil agere som en ekstern kontrol, og vi gør en dyd ud af høflighed og god service. På denne måde udføres der kontrol uden at træde nogen over tæerne.

Professionel procedure

Kontrolløren bærer TVA Vagt uniform, således at personalet kan genkende kontrolløren. Ved kontrollen anmoder kontrolløren høfligt personalet om at åbne jakken, tasker eller poser, så kontrolløren kan kontrollere, om de ansatte medbringer varer ud af butikken.

I tilfælde hvor en ansat har varer med sig, kontrolleres det, at varerne stemmer overens med bonen. Skulle en ansat modsætte sig kontrollen, vil kontrolløren inkludere dette i sin rapport.

Antallet af kontrolbesøg tilpasses individuelt. Denne ydelse kan tilkøbes fast eller for en periode.

Kontakt os og hør mere